Tag Archives: wojciech szymański

Spotkanie #1 – posłuchaj

Poniżej zamieszczamy nagranie wykładu Wojciecha Szymańskiego, Widzialny, niewidzialny, które odbyło się w siedzibie Fundacji No Local 7 maja. Zapraszamy do odsłuchania!

Dodaj komentarz

Filed under posłuchaj/zobacz

Widzialny, niewidzialny – relacja ze spotkania

Za nami pierwsze spotkanie. Widzialny, niewidzialny, wykład Wojciecha Szymańskiego, osnuty był wokół wspomnienia obrazu wykonanego metodą sgraffito na murze narożnego budynku na ulicy Pawła z Krosna. Dziś już ukrytej pod warstwami tynku postaci szczupłego młodzieńca (którą prowadzący przyrównał do obrazu prezentowanego przez nas w poprzednim wpisie), stojącego w niewygodnej pozie, w malarstwie nazywaną figurą serpentinata, domalowano w latach osiemdziesiątych napis „AIDS”. Filuteryjny młodzieniec, niegdyś informujący o znajdującej się w centrum Krosna pasmanterii, stał się personifikacją choroby…

SzymanskiWojciech Szymański

Nim AIDS dotarła do Polski, zza oceanu docierały pierwsze wizerunki choroby, na których obywatele komunistycznego kraju budowali swoje wyobrażenia. A tak, w 1987 roku, Jonasz Kofta w swojej fraszce odniósł się do „widma” wirusa:  

A.I.D.S. krąży! Więc głupstw żadnych nie rób
Strach rośnie, czasy takie nastały
Z lękiem dosiadam roweru
Ponieważ ma dwa pedały

[ „Polityka”, nr17, 25.04.1987 ]

Wiele lat później, ową amerykanizację wizerunku AIDS świetnie oddał logotyp towarzyszący pewnej społecznej kampanii…

adidas - aidsDziękujemy za Wasze (liczne) przybycie na wykład, kolejny już w najbliższy poniedziałek!

widownia
***

Our first meeting and the lecture Visible, invisible by Wojciech Szymanski, was wrapped around the memory of a picture made using sgraffito method on one of the buildings standing on Pawła z Krosna Street.
To a hidden now, under layers of plaster, silhouette of a slim, young man standing in an awkward pose (whom Szymanski compared to the image presented in our previous entry) in the 80s someone daubed the word „AIDS”. A frolicsome young man, once pointing at a located in the center of Krosno draper’s shop, became a personification of the disease…

Dodaj komentarz

Filed under galeria, relacje

Młodzieniec wśród róż

Obrazkowa zapowiedź poniedziałkowego spotkania otwierającego cykl „Różowe okulary PRL-u”. Czy sposobem na zrekonstruowanie malarskiej narracji o AIDS w sztuce PRL-u jest powrót do dzieła z 1588 roku?

Widzialny, niewidzialny, wykład Wojciecha Szymańskiego, już 7 maja o godzinie 18:00 w siedzibie Fundacji No Local. A po spotkaniu: afterparty w klubie F.A.I.T.

Young Man Among Roses

                              Nicholas Hillard, Young Man Among Roses, 1588

Wojciech Szymański – historyk i krytyk sztuki, kurator, historyk filozofii. Wykładowca w Instytucie Historii Sztuki UJ i na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. W latach 2009-2012 koordynator Muzealniczych Studiów Kuratorskich w IHS UJ. Autor licznych tekstów z zakresu historii i krytyki sztuki.

***

Young Man Among Roses 

Pictorial announcement of Monday event which opens a series of meetings known as „Pink Glasses”. Is that possible to reconstruct narration of a painting connected with AIDS and coming from PRL period? Maybe it will be easier when we try to reffer to a picture from XVI century? 
 
Visible, invisible – lecture of Wojciech Szymanski, May 7th, at 6 pm (NoLocal Foundation). Later we invite you to afterparty at F.A.I.T. club. 
 
Wojciech Szymanski – historian and art critic, curator, historian of philosophy. Lecturer at Institute of Art History (JU), the Graphics Department (Jan Matejko Academy of Fine Arts). From 2009 to 2012 he coordinated Museum Curatorial Studies (JU). He has published many publications about history of art and art critic. 

1 komentarz

Filed under galeria, zapowiedzi spotkań

Widzialny, niewidzialny – spotkanie #1

„Różowe okulary PRL-u” debiutują z przytupem już za tydzień, 7 maja. Cykl spotkań otworzymy wykładem Wojciecha Szymańskiego, Widzialny, niewidzialny, czyli opowieścią o obrazach, których…nie zobaczycie. W jaki sposób reprezentacja choroby w sztuce wyprzedziła chorobę, nim ta dotarła do Polski? W jaki sposób sztuka definiowała nieistniejącego chorego, zanim w 1985 roku wykryto pierwszy przypadek zakażenia wirusem HIV?
Szymański zapowiada spotkanie następująco:

Wykład na temat paradoksalnej widzialności niewidzialnego w PRL-u. O reprezentacji, która wyprzedza reprezentowanego. O obrazie bez obrazowanego, o tym, jak obraz umarł na AIDS, zanim obrazowany odbył stosunek.

Spotykamy się w poniedziałek 7 maja, o godzinie 18:00, w siedzibie Fundacji No Local (Sławkowska 14). Po spotkaniu zapraszamy na afterparty do klubu F.A.I.T. (ul. Pijarska 5).

***

Visible, invisible – Meeting # 1

The „The Pink Spectacles of Polish Communism” project launches as soon as next week, on May 7th. The series of meetings is opened by a lecture by Wojciech Szymanski – Visible, Invisible which tells the story of the paintings that you… will not see. 

How have the representation of the disease in art appeared ahead of the disease itself, long before it reached Poland? How did art define the inexistent sick before year 1985 when the first case of HIV infection was officially detected?
Szymanski announces the meeting as follows:

Lecture on paradoxical visibility of the invisible in the PRL. On representation which precedes the represented; on a picture without the pictured; showing how the image of AIDS had died long before the depicted had an intercourse.

We meet on Monday, May 7th at 18:00, at the No Local Foundation (Sławkowska 14). After the meeting, all are  invited to a party at FAIT Club (Pijarska 5).
 

Dodaj komentarz

Filed under zapowiedzi spotkań